آفتاب

پلیس سیاتل آمریکا با حمله به منطقه چاذ آنجا را تصرف کردندپلیس سیاتل با حمله به مواضع معترضین در این شهر، آن را تحت کنترل در آورد.

به گزارش خبرنگار بین الملل پایگاه خبری آفتاب، پلیس سیاتل با حمله به مواضع معترضین در این شهر، آن را تحت کنترل در آورد.
منطقه چاذ سه هفته پیش در پی قتل جورج فلویید به دست پلیس نژاد پرست آمریکا توسط مردم سایتل اعلام خود مختاری کرد و خواستار کنترل محله بدون حضور پلیس شدند.
شهردار عضو حزب دموکرات این شهر که در ابتدا از لحنی مناسبی با معترضان صحبت می کرد به پلیس دستور تصرف دوباره این منطقه را داد.
برخی از ایالت های آمریکا از جمله کالیفرنیا و تگزاس خواستار جدایی از این کشور هستند.وبگردی