آفتاب

هشدار؛ «کتامین» مخدری برای پول‌دارهاکارشناس ستاد مبارزه با مواد مخدر از یک ماده مخدر جدید پرده برداشت.

رضا تویسرکان منش، کارشناس ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور در برنامه صبح بخیر ایران تلویزیون گفت: «داروی جدیدی هست به‌نام «کتامین»، دارویی که اولین بار برای بی‌هوشی و بی‌دردی برای حیوانات در دامپزشکی استفاده شد، بعد هم در بی‌هوشی انسان‌ها مورد استفاده قرار گرفت متاسفانه در در قشری از جامعه که پول بیشتری دارند به عنوان جایگزین مواد مخدر دارد استفاده می‌شود و آمار مسمومیت این دارو در قشر جوان و نوجوان دارد هشدارهایی ایجاد می‌کند.»
وبگردی