آفتاب

توئیت تامل برانگیز نماینده مجلس دهم در سالگرد بمباران سردشترئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس دهم در سالگرد بمباران سردشت نوشت: سالگرد بمباران ‎سردشت است،کمتر جایی مثل کردهای سردشت از جنگ آسیب دیده و دردا که تاول‌های آن کامل دیده نشده است.

عبدالکریم حسین‌زاده نماینده مردم نقده و اشنویه و رئیس فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس دهم به مناسبت سالروز فاجعه بمباران سردشت در توئیتی با هشتگ سردشت نوشت:  ‏«سالگرد بمباران ‎سردشت است،کمتر جایی مثل کردهای سردشت از جنگ آسیب دیده و دردا که تاولهای آن کامل دیده نشده. ۳۰ سال از جنگ گذشته،هنوز از دردشان میگوییم.کاش بجای گفتن از درد قدیمی سردشت،خرمشهر و ...به رنجشان برسیم،آبادشان کنیم. انها زخم غریبه دیروز را با درمان خودی امروز حل میکنند.» وبگردی