آفتاب

خوانندگان کیهان: در شان روحانی نیست که در دوره مسئولیت حقوقدانی را بر سرهنگی ترجیح بدهد

خوانندگان کیهان: در شان روحانی نیست که در دوره مسئولیت حقوقدانی را بر سرهنگی ترجیح بدهد

کیهان به نقل از یکی از خوانندگان خود نوشت:

در شأن ریاست محترم ‌جمهوری نیست که در چند سال دوره کوتاه مسئولیت سرگرم عنوان حقوقدان و ترجیح آن به سمت سرهنگی بشود. بنده یک سرهنگ ارتش هستم که در دانشگاه رشته حقوق خوانده‌ام ولی یک روز خدمت نظامی خودم با لباس و عنوان سرهنگی را که در میان آتش و خون برای اعتلای کشور صورت گرفته با دهها مدرک دانشگاهی عوض نمی‌کنم.

/29212

کد N10288

وبگردی