آفتاب

آغاز امكان سنجی اتصال راه آهن اردبیل به سرعین

آغاز امكان سنجی اتصال راه آهن اردبیل به سرعین

امكان سنجی اتصال راه آهن اردبیل به سرعین آغاز شد كه پس از پایان مطالعات و تصویب نهادهای ذیربط عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

کد N451010

وبگردی