آفتاب

گزارش وضعیت آلودگی هوای پایتخت در آستانه فصل زمستان

گزارش وضعیت آلودگی هوای پایتخت در آستانه فصل زمستان

روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیك شهرداری تهران، در گزارشی وضعیت آلودگی هوای پایتخت در آستانه فصل زمستان را مورد بررسی قرار داده و در نخستین گام به چگونگی برخورد دستگاه قضایی با این موضوع پرداخته است.

کد N485298

وبگردی