آفتاب

مادر سنگدل جزئیات قتل ۲ فرزندش را تشریح كرد

مادر سنگدل جزئیات قتل ۲ فرزندش را تشریح كرد

اقدام به خودكشی مادری كه ۲ كودكش را به رودخانه چالوس انداخته بود، هنگام بازسازی صحنه قتل ناكام ماند. متهم به قتل كه دیروز از سوی كارآگاهان جنایی برای تشریح جنایت به محل حادثه منتقل شده بود سعی كرد با پرت كردن خود به داخل رودخانه به زندگی خود خاتمه دهد.

کد N285888

وبگردی