آفتاب

تصمیم اسرائیل مجازات جمعی علیه فلسطینیان است

تصمیم اسرائیل مجازات جمعی علیه فلسطینیان است

دولت وحدت ملی فلسطین تصمیم كابینه امنیتی و سیاسی فلسطین برای نامیدن نوار غزه به منطقه‌ دشمن (ضد اسرائیل) را مجازاتی جمعی با هدف به زانو درآوردن ملت فلسطین خواند.

کد N281790

وبگردی