آفتاب

اعتراف دروغین به قتل، حقیقت از آب درآمد

اعتراف دروغین به قتل، حقیقت از آب درآمد

تحقیقات تخصصی كارآگاهان اداره آگاهی كرج از یك زندانی به اتهام قتل راننده ای در دزفول آغاز شد.

کد N275161

وبگردی