آفتاب

۲ دوست جدید اسرائیل

۲ دوست جدید اسرائیل

در بحرانی ترین روزهای خاورمیانه ۲ عضو شاخص اتحادیه عرب دیروز گام بی سابقه خویش برای سازش با رژیم صهیونیستی را برداشتند.

کد N260338

وبگردی