آفتاب

تقاضای دادستان برای اعدام مادرسنگدل

تقاضای دادستان برای اعدام مادرسنگدل

دادستان تهران برای زنی كه در اقدامی جنون آمیز پسر ۵ روزه اش را به قتل رسانده بود، تقاضای اعدام كرد.

کد N259761

وبگردی