آفتاب

پسر متهم به قتل محاكمه شد

قضات شعبه ۷۱ دادگاه كیفری استان تهران صبح دیروز پسر متهم به قتل هم پادگانی اش را محاكمه كردند.

کد N255847

وبگردی