آفتاب

عملیات احداث خط ۳ مترو در جنوب غربی تهران آغاز شد

عملیات احداث خط ۳ مترو در جنوب غربی تهران آغاز شد

همزمان با بازدید مهندس محسن هاشمی مدیر عامل شرکت مترو ازمنطقه ۱۸ که با حضور علیرضا دبیر عضو شورای شهر تهران و علی اکبر انجمنی سرپرست شهرداری این منطقه صورت گرفت عملیات احداث خط ۳ مترو در جنوب غرب تهران آغاز شد.

کد N254571

وبگردی