آفتاب

مسافربرهای شخصی جهت ثبت نام به مراکز تاکسیرانی مراجعه کنند

مسافربرهای شخصی جهت ثبت نام به مراکز تاکسیرانی مراجعه کنند

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران اعلام کرد، رانندگان مسافربر شخصی که اسامی آنان در مرحله اول ساماندهی مسافربر های شخصی اعلام نشده ، جهت انجام مراحل اولیه ثبت نام اقدام کنند.

کد N263871

وبگردی