آفتاب

حال دلتون خوب با موزیک چه کنم از سینا سرلکشعر : روزبه بمانی / ملودی و تنظیم قطعه : علیرضا افکاری

از من چه مانده بعد تو جز ناتوانیم؟ ●♪♫

جز سنگ قبر خاطره روی جوانیم… ●♪♫

بی عشق و بی عاطفه و هیچ وعده ای ●♪♫

ماندم چگونه سمتِ خودت میکشانی ام! ●♪♫

آن من که آزموده جهان را به عشقِ خویش ●♪♫

حالا برای همچو تویی؛ زندانی ام! ●♪♫

حال از نبرد بین تو اعتماد من؛ این از قمار بین من و زندگانی ام ●♪♫

اگر برای ابد هوای دیدن تو نیوفتد از سر من چه کنم؟! ●♪♫

هجوم زخم تو را نمیکشد، تن من! ●♪♫

برای کشته شدن چه کنم؟! ●♪♫

هزار و یک نفری به جنگ با دل من؛ برای این همه تن چه کنم؟! ●♪♫

باید بمیری و نگویی دلت کجاست! ●♪♫

درسی که داده ای به من، از همزبانیم… ●♪♫

حالا که نیستی و نمیخواهیم… ●♪♫

بگو حالا چرا به پای خودت مینشانی ام؟! ●♪♫

اگر برای ابد هوای دیدن تو نیوفتد از سر من چه کنم؟! ●♪♫

هجوم زخم تو را نمیکشد، تن من! ●♪♫

برای کشته شدن چه کنم؟! ●♪♫

هزار و یک نفری به جنگ با دل من؛ برای این همه تن چه کنم؟! ●♪♫


وبگردی