آفتاب

تصنیف دلشدگان با صدای استاد محمد رضا شجریانشنونده تصنیف زیبای دلشدگان در آفتاب باشید

 ما دل شدگان خسرو شیرین پناهیم

ما کشته ی آن مه رخ خورشید کلاهیم

ما از دو جهان غیر تو ای عشق نخواهیم

صد شور نهان با ما تاب و تب جان با ما

در این سر بی سامان غم های جهان با ما

♪♪♪

با ساز و نی با جام می با یاد وی

شوری دگر اندازیم در میکده ی جان

جمع مستان غزل خوانیم

همه مستان سر اندازیم سر اندازیم سر افرازیم

جز این هنر ندانیم که هر چه می توانیم

غم از دل ها براندازیم براندازیم

♪♪♪

ما دل شدگان خسرو شیرین پناهیم

ما کشته ی آن مه رخ خورشید کلاهیم

ما از دو جهان غیر تو ای عشق نخواهیم

صد شور نهان با ما تاب و تب جان با ما

در این سر بی سامان غم های جهان با ماصوت ها را گوش دهید
مرورگر خود را بروزرسانی کنید


وبگردی