آفتاب

آرمان گرشاسبی؛ کابوسآرمان گرشاسبی، متولد ۱۳۶۷، به همراه آئین احمدی فر، آرش فتحی و احسان حائری، در سال ۱۳۹۰ گروه چارتار را تشکیل دادند.

منم آن شهری که از یادش
رفته کسی را ندارد
دلش می خواهد برقصد
سر مست ولی نا ندارد
دارد کابوس رفتن مرا این تنها بودن مرا
شکنجه میدهد ولی نمیکُشد
من از شب های بی پنجره آواز بی خاطره
شکنجه میشوم شکنجه میشوم
منم آن شهری که یادش رفته کسی را ندارد
دلش می خواهد برقصد سر مست ولی نا ندارد
دلم را شکستند به دور از نظرها
درختم که رفتم به جشن تبرها
دارد کابوس رفتن مرا این تنها بودن مرا
شکنجه میدهد ولی نمی کشد
من از شب های بی پنجره آواز بی خاطره
شکنجه میشوم شکنجه میشومصوت ها را گوش دهید
مرورگر خود را بروزرسانی کنید


وبگردی