سرزمین خاچاپوری (تفلیس)در اپیزود اول قراره توی کوچه و خیابون های تفلیس جولون بدیم.

منبع: رادیو جولون

بازگشت به آفتاب
@aftabmag