ده فرمان جهانگردی چیست ؟آیین نامه اخلاق جهانگردی -که به ۱۰ فرمان جهانگردی هم معروف است – در تاریخی اول سپتامبر ۲۰۰۲ میلادی برابر با۱۰/۶/۱۳۸۱ در سانتیاگو پایتخت کشور شیلی به تصویب نمایندگان جهانگردی ممالک مختلف شرکت کننده در کنفرانس رسیده است . گفتنی است که این آیین نامه در ادامه ی مباباحث قبلی بین نمایندگان کشورها من جمله در ادامه ی مباحث کنفرانس زمین در سال ۱۹۹۲م در ریودوژانیرو – کشور برزیل – و توافقات حاصله ی پیشین به تایید رسیده است .
بر اساس پیش بینی سازمان جهانی جهانگردی رشد جهانگردی تا ۲۰ سال آتی به ۳ برابر میزان کنونی خواهد رسید. این رشد سریع صنعت جهانگردی ضرورت قانونمند شدن این صنعت را بیش از پیش مطرح می سازد.

بدیهی است اگر رشد جهانگردی قانونمند نبوده و ضوابط و معیارهای اصولی بر آن حاکم نباشد، این رشد تداوم نداشته و اثرات منفی بیشماری را روی محیط زیست و فرهنگ جوامع بر جای خواهد گذاشت.
کد جهانی اخلاق جهانگردی در برگیرنده ضوابط و معیارهای اخلاقی و اصولی رفتاری معینی است که بر فعالیت های بخش جهانگردی حاکم خواهد بود. تعهدات و وظایف کشورها، دولتها، مناطق جهانگردی، تورگردانان، مدیران موسسات و تشکیلات جهانگردی، آژانس های مسافرتی و همچنین خود جهانگردان در این کد جهانی مشخص شده است.
هدف اصلی کد جهانی اخلاق جهانگردی کاهش اثرات منفی جهانگردی روی محیط زیست طبیعی و فرهنگی جوامع و افزایش فواید جهانگردی برای جوامع میزبان است.

ده فرمان جهانگردی :
۱-توزیع جهانگردی و احترام و تفاهم متقابل :
یعنی ضرورت دارد تا جهانگردی بین همه ی کشورها گسترش پیدا کند و برای نیل به این هدف می بایست افراد ممالک مختلف به هم احترام بگذارند و از جنبه های مختلف دینی ،فرهنگی ،زبانی و… با هم در تعامل قرار گیرند و دولت ها حفاظت از جان جهانگردان را تقبل کرده و منتهای تلاش خود را در این زمینه به عمل می آورند .

۲-گردشگری به عنوان بستری برای پرورش فردی و جمعی :
از گردشگری باید برای پرورش روح ،جسم ، فکر و تنویر افکار استفاده کردو اطلاعات خود را افزایش داد . گردشگری فعالیتی است که باید با آسایش و راحتی ، ورزش ،ارتباط فرهنگی ، ارتباط با طبیعت و تعامل همراه باشد . از این رو می بایست برای افراد ضعیف تر ( مثل کودکان ،سالمندان ، معلولین و اقلیت ها )حقوق بیشتری قایل شد و ضمنا با سو ء استفاده جنسی به شدت مخالفت ورزید .

جهانگردی

۳-گردشگری به عنوان عامل توسعه پایدار :
از آنجا که جهانگردی باعث رشد و توسعه در زمینه های فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی می شود لذا برای تثبیت آن به عنوان عامل توسعه ی پایدار باید محیط زیست را حفظ کرد ، زیر ساخت های لازم برای گسترش گردشگری را به وجود آورد و از منابع حیاتی مراقبت کرد .

۴-گردشگری و تقویت روحیه برای حفظ میراث فرهنگی و جاذبه های جهانگردی :
برای حفظ آثار تاریخی ، مدهبی و جاذبه های گردشگری باید از برنامه ریزی دقیقی تبعیت کرد تا از نابودی این آثار جلو گیری شود چرا که میراث فرهنگی از دلایل مهم علاقه ی جهانگردان برای سفر به کشورهای مختلف است .
میراث فرهنگی و هنری شامل دو بخش مهم است :
الف – آثار به جای مانده ( آثار مادی ) همچون آثار منقول و آثار غیر منقول
ب- به یادمانده (آثار معنوی ) همچون آثار فکری و رفتاری و شخصیت های برجسته همچون هنرمندان و فرزانگان که به عنوان گنجینه های زنده ی بشری یاد شده است . هم چنین حفظ روش های سنتی و آیین های کهن موجود همچون روش های سنتی دریافت زیراندازهای سنتی مشتمل بر ( پشم چینی ، پشم ریسی ، رنگرزی ،چله کشی ، ذهنی بافی و …) که از آن به عنوان میراث فرهنگی ناملموس یاد شده است .

۵-گردشگری ، پدیده ای است که هم منافع جوامع فرستنده توریست و هم منافع کشورهای میزبان را در بر دارد :
توریست ها در کشور میزبان دارای نشاط و شادابی روحی و جسمی می شوند و با تمدد اعصاب و رفع خستگی در مراجعت به وطن اصلی خود بهتر می توانند به فعالیت های اجتماعی ، کاری و زندگی بپردازند . از سوی دیگر کشورهای میزبان با کسب درآمد ارزی از نظر اقتصادی تقویت می شوند و با میهمان نوازی از مسافران به معرفی و شناساندن فرهنگ و آداب و رسوم خود نایل می شوند .

۶-قابل شدن حق گردشگری :
گردشگری و جهانگردی حق همه ی مردم و همه ی ملت است . لذا باید در عمل برای تمامی افراد کشورهای دیگر ، حق استفاده از مواهب و امکانات کشورمان را قایل شویم .

۷-تعهدات دست اندرکاران توسعه ی جهانگردی :
در هر کشوری موسساتی به طور مستقیم یا به صورت غیر مستقیم با جهانگردی در ارتباط بوده و مسئولیت دارند لذا موسسات مذکور بایست به تعهدات خود در قبال جهانگردان پایبند بوده و وظایف محوله را به نحو مطلوب به انجام رسانند.

۸-آزادی جابه جایی جهانگردان :
برای دیدار جهانگردان از آثار تاریخی ، باستانی و جاذبه های گردشگری و مراکز فرهنگی و هنری نباید محدودیت قایل شد و از رفتن آنها به برخی از اماکن جلوگیری کرد و یا تبعیض قایل شد . به راحت کلام جهانگردان باید تمام مکان هایی را که افراد آن کشور می توانند از آن بازدید کنند بتوانند مورد بازدید قرار دهند.

۹-رعایت حقوق کارفرمایان و کارکنان در صنعت جهانگردی :
از آنجا که کارفرمایان و کارکنان صنعت جهانگردی وظایف و مسئولیت های سنگینی را بر عهده دارند . لذت باید برای افراد مذکور نیز تسهیلات لازم را فراهم کرد و حقوق آنان را محترم شمرد.

۱۰-اجرای اصول قانون جهانی اخلاق گردشگری :
از آنجا که رعایت مفاد آیین نامه اخلاق جهانگردی به رشد و توسعه و گسترش گردشگری و جهانگردی کمک شایانی خواهد کرد . لذت این قانون جهانی مثل قوانین سازمان ملل متحد باید مورد توجه و عنایت لازم قرار گیرد .

جهانگردی
بازگشت به آفتاب
@aftabmag