کویر رنگی در پارک ملی Petrified Forest، آریزونا


بازگشت به آفتاب
@aftabmag