آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های وزارت امور خارجه و سازمانهای وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۳ مقاله

دفترمطالعات سیاسی و بین المللی به منظور بهره گیری از اندیشه های مختلف و خردمندانه نمودن امر سیاستگذاری در فعالیت های خود ،‌از شوراهای متعددی برخوردار است، که در راس آن شورای پژوهشی متشکل از معاون آموزش و پژوهش، مدیرکل،‌معاونین، روسای کلیه مراکز و برخی از اساتید محترم دانشگاهها قرار دارد.فعالیت های دفترمطالعات به طور خلاصه شامل : انتشار مجلات تخصصی و کتب، برگزاری همایش ها ، میزگردها و سخنرانی های ع...اداره كل به منظور پیشبرد وظیفه اصلی خود برای جمع آوری و نگهداری بهینه اسناد و همچنین ارائه خدمات اسنادی و انجام پژوهش های علمی بر پایه اسناد و مدارك تاریخی معتبر در زمینه های نیاز دستگاه سیاست خارجی در چند سال اخیر شاهد تحولات چشمگیر و حركت رو به رشد بوده است.طی این مدت ساختمان جدید مركز با بیش از هفت هزار مترمربع مساحت مجهز به امكانات نگهداری اسناد با استانداردهای بین المللی و نیز كتابخانه تخصصی...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳ مقاله