آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های وزارت دادگستری و سازمانهای وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۴ مقاله

وب سایت بانک اطلاعات قوانین توسط معاونت قضائی آموزش و تحقیقات دادگستری کل استان تهران و آقای علی مکرم وکیل پایه یک دادگستری در سال 1381 با ماهیت اطلاع رسانی در خصوص قوانین کشور شامل تمام قوانین مصوبه، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و آرا وحدت رویه جهت استفاده حقوقدانها ، قضاوت و عموم مردم راه اندازی شده است .حقیقتی خفته چنین می نمایاند که چون متولد می شویم،از این که در صحنه ی دیوانگان گام می نهیم،گریانیم.نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴ مقاله