آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های بازی‌ها

نمایش ۱ تا 25 از ۷ مقاله

این شبکه یک سایت سرگرمی برای کودکان است که امکان دسترسی به بازی ، جوک ، معما ، چیستان ، موسیقی و گپ دوستانه برای کودکان وجود دارد. این سایت امکان تفریح و یادگیری حین بازی را برای کودکان فراهم می‌سازد.این سایت به داستان‌ها و بازی‌های مربوط به کودکان اختصاص دارد و به منظور رفع نیاز کودکان طراحی گردیده است.این شبکه یک سایت آموزشی برای کودکان از طریق بازی‌ها و ابزار کمک آموزشی می‌باشد. در این سایت کودکان ابتکار و خلاقیت را می‌آموزند. فعالیت اصلی این سایت کمک به کودکان به منظور کسب تکنولوژی ، فنون مختلف و توسعه‌ و ایجاد رشد فکری برای آنان از طریق بازی‌های آموزشی است. آنها می‌توانند در این سایت به طراحی و ساخت شخصیت‌های کارتونی ، انتخاب کارت‌های دیجیتالی خود و اختراع بازی‌های جدید بپردازند.کاربران این سایت را ، تنها کودکان و دانش‌آموزان مقطع پیش‌دبستانی تشکیل می‌دهند. این سایت به ارائه‌ی بازی‌های کودکان ، بازی‌های آموزشی و تحصیلی ، کتاب‌های رنگی ، فعالیت‌های دانش‌آموزان پیش‌دبستانی و بازی‌های مربوط به آنها می‌پردازد و کلیه‌ی بازی‌های این سایت اغلب جنبه‌ی کمک تحصیلی و آموزشی دارند.ما اخبار رسمی و دقیقی راجع به Pokémon آتش سرخ و برگ سبز داریم.این سایت سرگرمیها و بازیهای زیادی را در اختیار کودکان قرار می‌دهد.

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۷ مقاله