آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های استان همدان

نمایش ۱ تا 25 از ۳ مقاله


مجتمع آموزشی علوم تندرستی در سال 1354 در مجموعه دانشگاه بوعلی سینا با رشته های پزشکی ، پرستاری و بهداشت شروع بکار کرده و با این امکانات هسته اولیه گروه پزشکی را پایه گذاری نمود. سپس با تصویب لایحه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در سال 1365 دانشگاه علوم پزشکی همدان شکل گرفت.

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳ مقاله