آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های انجمنها

نمایش ۱ تا 25 از ۷ مقاله

SAF علامت اختصاری می‌باشد که مربوط به انجمن گل و گیاه‌شناسان در ایالات متحده‌ی امریکا است. اعضای آن بالغ بر ۱۵۰۰۰ نفر بوده که همگی در این زمینه دارای تخصص هستند. این سایت مربوط به انجمن فوق می‌باشد و شما را با گل ها و گیاهان بسیار زیبا آشنا می‌سازد. این سایت انواع گل‌ها را معرفی نموده و شخصیت‌های مختلف را با گل‌های مختلف می‌سنجد و به شما اعلام می‌کند که چه گلی با چه شخصیتی متناسب است. از جمله...

۱ـ گسترش‌ فعالیت‌ و بالا بردن‌ دانش‌ و فنون‌ آبیاری‌ و زهكشی ۲ـ تحقیق‌ و مطالعه‌ در زمینه‌ كنترل‌ سیل‌ و رسوب‌ و تنظیم‌ امور رودخانه‌ها ۳ـمدیریت‌ آب‌ و خاك‌ و حفاظت‌ آب‌ و محیط زیست‌ - از نظر مهندسی‌ و مدیریتی‌ در راستای‌ توسعه‌ پایدار ۴ـایجاد هماهنگی‌ با برنامه‌ و هدفهای‌ كمیسیون‌ بین‌المللی‌ آبیاری‌ وزهكشی‌ ۵ـبهره‌گیری‌ از فعالیتهای‌ فوق‌ در سطوح‌ ملی‌ منطقه‌ای‌ و بین‌المللی‌ ۶ـمبادله‌...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۷ مقاله