آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های وزارت تعاون و سازمانهای وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۴ مقاله

سازمان مرکزی تعاون روستایی که بر اساس قانون عهده دار امر هدایت، نظارت و حسابرسی شبکه گسترده تعاونیهای روستایی و کشاورزی می باشد، دارای ۳۱ شعبه در استانها، ۲۳۴ نمایندگی در شهرستانها، ۱۲ مدیریت و ۲۵ اداره در مرکز بوده که جمعا دارای ۵.۹۹۲ پست سازمانی بوده که فعلا با تعداد ۲.۹۲۰ نفر پرسنل درکل کشور وظایف محوله را انجام می دهد.در ایران قدیم علاوه بر اینکه عده ای از مردم متمکن و خیراندیش که برای ایجاد رفاه و آسایش عمومی بیک سلسله اقدامات عمرانی از قبیل ساختن راه، ایجاد پل، کاروانسرا، مساجد، آب انبارها و ابنیه و اماکن نظیر آنها مبادرت می کرده اند مردم عادی نیز در این گونه موارد به نحوی با یکدیگر همکاری کرده اند و اگر سرمایه ای نداشته اند تا وثیقه آن قرار دهند بازوهای خود را بکار می انداختند. بهترین نمونه و طرز همکاری را م...در این سایت میتوانید از تاریخچه و قوانین ومقررات تعاون در ایران وجهان مطلع شوید.همچنین لیست کاملی از واحد های استانی این وزارت خانه در این سایت درج شده است.

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴ مقاله