آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های ورزشهای پرتاب

نمایش ۱ تا 25 از ۲ مقاله

این سایت به معرفی ورزش‌های پرتاب در کانادا می‌پردازد. از جمله این ورزش‌ها می‌توان پرتاب دیسک ، نیزه ، چکش ، وزنه و غیره را نام برد. سایت مزبور به ارائه‌ی اخبار و اطلاعات موجود در این ورزش ، رکوردها و نتایج مسابقات ،رده‌بندی‌ها ، نکات ورزشی ، مقالات و مصاحبات افراد می‌پردازد. ضمناً در این سایت عکس‌ها و کالاهای ورزشی ، ارسال مقالات این ورزش نیز موجود می‌باشد.این سایت متعلق به فدراسیون ورزشی پرتاب دیسک می‌باشد. در سال ۱۹۷۴ این ورزش در مسابقه‌های قهرمانی جهان در ایالات متحده‌ی امریکا گنجانده شد و بعد از گذشت یک‌سال این ورزش به مسابقه‌های قهرمانی جهان افزوده گردید.اطلاعات موجود در این سایت شامل: معرفی این مرکز و اعضای آن می‌باشد. این سایت کلیه‌ی اطلاعات و قوانین حاکم بر این بازی را به کاربران ارائه می‌دهد و رکوردهای جهانی را اعلام می‌نمایدو هم‌چنین...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲ مقاله