آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های استان سمنان

نمایش ۱ تا 25 از ۳۹ مقاله


شبکه اطلاع رسانی سازمان مسکن و شهر سازی استان سمنان در چهار چوب وظایف محوله جهت مطلع نمودن علاقه مندان و مراجعین به سایت در زمینه های امور مهندسی , شهر سازی , عمران , ساخت وساز مسکن و ساختمان و مقررات و دستور العملهای اجرائی آن طراحی و راه اندازی شده است.با عنایت به نظر وزیر محترم وزارت صنایع و معادن, جناب آقای مهندس محرابیان در خصوص برگزاری جلسات ملاقات مردمی جهت حل مشکلات دست اندرکاران بخش صنعت ومعدن ، از متقاضیان محترم دعوت می گردد .

به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود زیر نظر قوه قضائیه و با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۹ مقاله