آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های استان زنجان

نمایش ۱ تا 25 از ۴۰ مقاله


اداره کل بازرسی استان قزوین و زنجان وظایف سازمان بازرسی کل کشور در قالب فعالیتهای منظم و هدف دار بر اساس مأموریت قانونی سازمان نسبت به نظارت و بازرسی از دستگاههای مشمول بازرسی ، طی سه نوع بازرسی انجام می‌پذیرد

شرکت‌ آب‌ و فاضلاب‌ استان‌ زنجان‌ از بدو تأسیس‌ مستند به‌ دلالت‌ ماده ‌ 2 اساسنامه‌ خود مسئولیت‌ ایجاد تأسیسات‌ و توزیع‌ آب‌ شهری‌ و بهره‌برداری‌ از تأسیسات‌ و تجهیزات‌ مرتبط‌ با تأمین‌ و توزیع‌ و اجرای‌ طرحهای‌ تأمین‌ و انتقال‌ آب‌ و شبکه‌های‌ توزیع‌ آب‌ شهری‌ را در محدوده‌ قانونی‌ استان‌ زنجان‌ بر عهده‌ دارد.

در دنیای امروز که مباحث تجارت جهانی دروازه مرزها را برداشته و کیفیت و تکنولوژی پیشرفته گوی سبقت را از رقبای دیگر ربوده ، نقش مدیریت در قیمت تمام شده انکار ناپذیر مینمایدسایت سیاست فرمانداری استان زنجان از عناوینی چون گالری عکس و اخبار و .. تشکیل شده است.نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۰ مقاله