آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های استان چهارمحال و بختیاری

نمایش ۱ تا 25 از ۲۶ مقاله

در دنیای پیچیده و پر تحول امروز، مدیریت باید نقش اساسی و حیاتی خود را در برپایی تمدن مبتنی بر ارزشهای دیرین انسانی، ایفا نماید. برای تحقق این امر مهم داشتن درک و برداشت صحیح از واقعیتهای دنیای امروز و اهداف آینده ضرورتی اجتناب ناپذیر است. مطالب اساسی این است که مدیریت برای موفقیت در امر تحقق اهداف در سطح فردی، گروهی و سازمانی نیازمند بکارگیری صحیح منابع انسانی است چرا که انسان یک منبع سرشار و غنی...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۶ مقاله