آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های استان خراسان

نمایش ۱ تا 25 از ۲۱۵ مقاله

نگاهی به تاریخ تاسیس اتاقهای بازرگانی نشان می دهد که اتاق تجارت در شانزدهم مهرماه ۱۳۰۵ شمسی در وزارت بازرگانی در تهران تاسیس و قانون اتاق های تجارت در سال ۱۳۰۹ تصویب شد و این همه بیان فعالیت گسترده بازرگانان و تجار در این دوره بود.

موسسه آموزشی امام حسین (ع) در سومین گام خود در سال تحصیلی 1382 به منظور ارائه خدمات علمی و آموزشی به همشهریان محترم اقدام به تاسیس دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) با مدیریت شادروان مرحومه مغفوره بانو صغری نعیمی ، از پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت و یکی از چهره های شاخص فرهنگی شهرستان ، نمود که با استقبال شایسته شهروندان محترم روبرو گردید .بطوریکه فعالیت آموزشگاه در ابتدای سال تحصیلی 83-82 با 70 دانش...

مـوسسـه آمـوزش عــالـی خاوران وابـسته به وزارت علوم، تحـقیقـات و فنـآوری با جـذب اساتید زبـده و متخصص و با هـدف تعـلیم و تربیـت نیـروی انسانی توانمند و مبـتـکر هر سـاله از طـریق کنـکور سـراسـری ( سـازمـان سـنجــش آمــوزش کـشـور ) اقـدام به جـذب دانـشجـو مـی نـمایـــد .نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۱۵ مقاله