فرآورده های آرایشی و بهداشتی طبیعی لوگونا و سانته ساخت آلمان<br /> <br /> ● آرایشی و بهداشتی طبیعی و کنترل شده <br /> ● بدون نگهدارنده های شیمیایی و مصنوعی<br /> ● بدون مواد رنگی شیمیایی و مصنوعی <br /> ● بدون عطر های شیمیایی و مصنوعی<br /> ● بدون پارافین و سایر مشتقات پتروشیمی<br /> ● فاقد ترکیباتی که با آزار یا نابودی حیوانات بدست آیند<br /> ● با آزمون های درماتولوژیکی برای اطمینان از بهترین سازگاری با پوست و اثربخشی<br /> <br /> خرید مطمئن و آسان فرآورده های‌ منحصر به فرد لوگونا و سانته از فروشگاه اینترنتی شرکت پردیسمان به نشانی www.pardisman.com . راهنمایی و مشاوره ی رایگان 09126631052