در اوایل سال 1349 عده ایی دور هم جمع شدند و تیمی را تشکیل دادند که نامش را ابومسلم خراسان نهادند.بیشتر بازیکنان این تیم را بچه های محله سه راه شاه عباسی قدیم (کاشانی)که حول و حوش زمین های خاکی بود تشکیل می دادند.در سال 1350 که قرار شد فوتبال ایران راه اندازی شود مسابقات مقدماتی این رقابتها در شهر اصفهان برگزار شد و در آن موقع تیم آریا مشهد به نمایندگی از استان خراسان شرکت کرد که در بازی آخر نتوانست بر تیم سپاهان اصفهان غلبه کند و ناگزیر به لیگ تخت جمشید راه نیافت.