به سایت باشگاه هوانوردی آسمان آبی خوش آمدید. هدف ما تنها اطلاع رسانی در زمینه علوم پروازی و پرواز با وسایل پرنده فوق سبک می باشد