هدف از راه اندازی این پایگاه ، اطلاع رسانی به تمامی محققین ، دانشجویان بویژه دانشجویان شاغل به تحصیل در مالزی و همچنین متقاضیان تحصیل در دانشگاههای مالزی می باشد. در این پایگاه ضمن ارائه اخبار مرتبط ، بخشنامه ها و مقررات ارزشیابی ، اطلاعات جامعی درباره مالزی و نظام آموزشی آن و همچنین دانشگاهها و مراکز آموزشی مالزی ارائه گردیده است. این پایگاه با همکاری این دانشگاهها ومراکز آموزشی و دریافت نمایندگی ازاغلب آنان سعی بر ایجاد یک پایگاه اطلاع رسانی برون مرزی نموده و بواسطه ایجاد ارتباط آکادمیک و دانشجویی با این مراکز اقدام به اخذ پذیرش تحصیلی از کلیه دانشگاهها و مراکز معتبر آموزشی بصورت حضوری ، مکاتبه ای و مجازی می نماید .