ارائه ی خدمات میزبانی وب و ثبت دامین با کمترین هزینه ی ممکن و امکانات نامحدود.<br /> <br /> ـ پهنای باند نامحدود<br /> ـ حجم بانک اطلاعاتی نامحدود<br /> ـ تعداد ساب دومین نامحدود<br /> ـ تعداد آدرس ایمیل نامحدود<br /> ـ و ...