شرکت پالایش نفت شازند اراک از شرکت های فرعی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران است.