پایگاه اطلاع رسانی کنفرانس، همایش، جشنواره، سمینار و کارگاه های آموزشی کشور (TAV.ir)با هدف اطلاع رسانی گسترده و دقیق در زمینه اطلاعات رویدادها، زمان و تقویم برگزاری، فهرست شرکتهای ارائه دهنده خدمات به اینگونه مراسم و رویدادها، اخبار و وقایع مرتبط راه اندازی شده است.