این مرکز برای اولین بار در سطح کشور تحت لیسانس جامعه جهانی جراحان لاپاروسکوپیست (WALS) و دانشگاه علوم پزشکی ایران با مدرن ترین تجهیزات و امکانات کمک آموزشی از جمله Animal Lab و Cadaver اقدام به برگزاری دوره های Basic و Advanced در زمینه روش جراحی laparoscopy می نماید.