در عصر حاضر بهره‌گیری از رادیو و تلویزیون به عنوان دو رسانه ارتباطی سریع ودر دسترس، یک ضرورت اجتماعی و بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی نوین محسوب می‌شود و خارج ماندن افراد از گردونه رسانه‌های ارتباط جمعی، به معنای حذف شدن آنان از حیات اجتماعی است.<br /> تحولات سیاسی و اجتماعی سال های اخیر درنقاط مختلف جهان، حاکی از ظهور وتشدید جنگ رسانه‌ای بر سر تسخیر افکار عمومی وایجاد تغییرهای دلخواه در فرهنگ و سبک زندگی مخاطبان هدف و به طور خاص ملت های خاورمیانه است.<br /> حضور موثر و فعالانه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در میدان این نبرد رسانه‌ای، مستلزم برنامه‌ریزی و مدیریت هوشمندانه‌ای است که عبور از موانع ، بهره‌گیری مطلوب از فرصت‌ها و نیل به اهداف سازمانی را تسهیل کند.<br /> دو رسانه رادیو و تلویزیون به لحاظ جاذبه‌های خاص خود وحضور گسترده‌ای که در زندگی مخاطبان دارند ، به تناسب محتوا و پیام هایی که منتشر می‌سازند ، می‌توانند ساختار شخصیتی ، عقیدتی ، رفتاری ، ودر آخر بافت فرهنگی و اجتماعی جامعه را تحت تأثیر قرار دهند.<br /> به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که امواج و پیام‌های فراملی ، مرزهای متعارف جغرافیایی و فرهنگی را پشت سرگذاشته و امپراتوری سلطه جوی رسانه‌ای غرب ، استحاله فرهنگی ملت‌های مستقل ، به ویژه ایران اسلامی را هدف قرار داده است ، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران که به تعبیر امام راحل (ره) دانشگاه عمومی کشور است ، باید با آمادگی همه جانبه ، نقش فعال خود را در تقویت انسجام فرهنگی ، تحکیم هویت ملی ‌و مقابله با امواج مخرب بیش از پیش ایفا کند.