این سایت به معرفی ورزش شمشیربازی در بین معلولین می‌پردازد. این ورزش نخستین بار در سال ۱۹۵۳ مطرح گردیده است ، در سال ۱۹۶۰ برای اولین‌بار شمشیربازی معلولین در بازی‌های پارا‌المپیک بین‌المللی در رم برگزار گردید. اگرچه این ورزش از آغاز محبوبیت خاصی در بین ویلچرداران یافت اما تا آغاز دهه‌ی اخیر شمشیربازی در ایالات متحده‌ی امریکا رشد و پیشرفت ، اندکی داشت. اما امروزه با شناخت این بازی و قوانین و مقررات آن از محبوبیت به‌سزایی برخوردار گردیده است. هدف از طراحی این سایت تربیت و آموزش ورزشکاران برای شرکت در مسابقه‌های ۲۰۰۴ شهر آتن پایتخت یونان می‌باشد. شایان ذکر است در این سایت می‌توان اطلاعاتی در خصوص سایت‌های مربوط در این زمینه کسب نمود.