شرکت بیمه ملت بزرگترین شرکت بیمه خصوصی ایران در آذرماه سال 1382 به شماره ثبت 211230 با سرمایه‌ای معادل 200 میلیارد ریــال بـا مجوز شمــاره 23863 مورخ 4/9/82 بیمــه مرکزی ایـران تــاسیس گردیـد و بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ 24/4/83 سرمایه این شرکت در تاریخ 12/11/83 به 1200 میلیارد ریال افزایش یافت.<br /> بیمه ملت با اتکا بر توانمندی‌های علمی و تجربی کادر مدیریت و کارشناسان حرفه ای خود در سطح ملی،‌ نمادی مقتدر در ارائه خدمات بیمه ای در صنعت بیمه کشور به شمار می رود.<br /> ارائه محصولات و خدمات نوین بیمه‌ای به همراه مشاوره ریسک در قالب پکیج عملیاتی به بیمه گذاران حقوقی (نهادهای متعدد اجرایی) و نیز بیمه گذاران حقیقی، از طبقات مختلف اجتماعی از جمله سرویس‌های قابل عرضه در بیمه ملت می‌باشد، ضمن دسترسی به بازارهای جهانی، امکان سازگار نمودن روش‌های اجرایی مدیریت در تصمیم سازی استراتژیک مبتنی بر دانش روز با هدف توسعه راهبردی را داشته تا با ارائه بهترین سرویس بنا بر استانداردهای خاص بین المللی در صنعت بیمه، پیوندی جهانی را به ارمغان آورد. سهامداران بیمه ملت متشکل از مجموعه‌های معظم مالی و سرمایه گذاری کشور همچون شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری،‌ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین، ‌شرکت رایان سایپا، شرکت گروه بهمن و شرکت سرمایه گذاری تدبیر است. تشکیل چنین هیئت مدیره‌ای، پشتوانه مالی مطمئن، برای تامین سرمایه لازم در قبول حداقل ریسکهای کلان داخلی می باشد. از سویی دیگر سهامداران حقیقی نیز گلچینی از فرهیختگان و عاملان مجرب در عرصه مدیریت و اقتصاد می باشند. با ترکیبی از دانش و تجربه نیروهای انسانی کارآمد و نیز با وجود توان مالی مجموعه، بیمه ملت اولین دارنده مجوز اتکایی در بخش خصوصی آمادگی پذیرش هر نوع ریسک و قبول اتکایی در بازارهای داخلی و خارجی را دارا می باشد.