اخبار کودکانه اولین مجله خبری برای کودکان. شما را با تازه ترین دستاوردهای علمی و اخبار شنیدنی دنیا آشنا می کند و علاوه بر داستان، طنز و سرگرمی و... خلاقیت، پرسشگری و مهارتهای زندگی را با زبانی ساده و جذاب به شما می آموزد.