این شرکت ریشه در اداره مهندسی بهداشت جهاد سازندگی استان گیلان داشت که تا پایان سال 1376 در آن سازمان تولی فعالیت‌های بهداشتی و آبرسانی روستائیان را بر عهده داشت.