اداره کل تبلیغات اسلامی استان در راستای رسالت دینی و فرهنگی خود با ایجاد و هدایت هشت اداره در سطح استان تلاش می کند.