جشن اتحاد ملی و انسجام اسلامی در شهرستان چالدران با حضور پرشور مردم برگزار شد.