فروشگاه کتاب فرهنگیان با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی ودسترسی بهتر عموم مردم (به خصوص فرهنگیان ودانش آموزان) به جدیدترین آثار انتشاراتی کشور، کتابهای روز آمد و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه در سال 1370 تاسیس و راه اندازی شد.