دیدار مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان با نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی