Etac نام مرکزی است که مسئولیت مسابقه‌های قهرمانی جهان سال ۲۰۰۲ در در رشته‌ی راگبی معلولین را بر عهده گرفته است. این مرکز با بیش از ۲۰ سال سابقه در زمینه‌ی معرفی بهترین ورزشکاران معلول در مسابقات سرعتی و راگبی معلولین در حال فعالیت‌می‌باشد.اطلاعات موجود در این سایت عبارتند از:۱- اعلام نتایج مسابقه‌ها. ۲- اخبار و اطلاعات موجود در رسانه‌های گروهی. ۳- معرفی ورزشکاران معروف در لینک‌های مربوطه.