بانک پاسارگاد به موجب مجوز ۲۸۴۹/ه مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت خود را آغاز نمود، از جمله راهبردها و اهداف بانک پاسارگاد:<br /> ـ جذب سرمایه و اندوخته‌های سرگردان و بکارگیری آن در تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی. <br /> ـ فعالیت و مشارکت در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور. <br /> ـ ارائه خدمات نوین بانکی به مردم با دقت، سرعت و سهولت، به منظور رفاه حال و صرفه جویی در اوقات مشتریات گرامی <br /> ـ گذر از شعار (حق با مشتری است) و عینیت بخشیدن به شعار(مشتری ذات بانک است). <br /> ـ ارائه خدمات نوین و الکترونیک بانکی به مردم با دقت، سرعت و سهولت به منظور رفاه حال و صرفه‌جویی در اوقات مشتریان گرامی.